Krásy Petrohradu

2.-11. září letošního roku se 10-členná skupina žáků našeho gymnázia  vydala na  zájezd s cílem poznat krásy Petrohradu – „Benátek severu“ - založeného roku 1703 carem Petrem Velikým.

Cesta vedla přes území Polska a Pobaltských republik, jejichž Rigu,Vilnius, Horu křížů        a vodní hrad Trakai jsme rovněž navštívili. Po příjezdu do Petrohradu nás čekala prohlídka města     a projížďka po kanálech a řece Něvě. V průběhu zájezdu jsme navštívili spoustu petrohradských památek, například Ermitáž, Petropavlovskou pevnost, Kazaňský chrám, křižník Auroru, chrám    sv. Izáka.

Nenechali jsme si ujít ani noční otevírání mostů s pohledem na nádherně nasvícené město. Jekatěrinský palác se známou  Jantarovou komnatou a návštěva Petrodvorců nám poskytly pohled na majestátnost carského Ruska. Často jsme chodili po Něvském prospektu a obdivovali velkolepou architekturu budov. V Petrohradu jsme se zkrátka nenudili.

Přivezli jsme si nezapomenutelné zážitky a také jsme měli možnost zlepšit svou znalost ruského jazyka.

Andrea Wagnerová, Kvinta A

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv