Souznění v aule gymnázia


    „…Až mě andělé zavolají k sobě…“, zpívá Petr Spálený v textu Josefa Fouska, který si dovolím dále poupravit takto: „… ponesu si tam sebou poklady“. Mám na mysli devizy, které nepodléhají měnám ani změnám způsobenými lidskou mocí. Totiž: VLASTNÍ PROŽITKY. Ty nelze koupit, prodat, ztratit, zcizit… Myslím, že takový poklad si s sebou odnášeli ti z nás, kteří byli přítomni setkání s osobností přesahující svým významem hranice naší vlasti, s J. Em. Miloslavem kardinálem Vlkem. Mužem laskavým, vstřícným, ochotným, empatickým… To mi bylo ctí poznat již v minulosti, kdy jsem působila jako houslistka.  Dnes jako učitelka hudební výchovy toužím po souznění s jiným „obecenstvem“. Se svými žáky. Se svými „dětmi“. Snažím se o to, aby moje činnost byla pro ně přínosem. Dvouhodinové besedování s panem kardinálem nejen na téma „Křesťanství jako jeden z pilířů hudebního vývoje“ se podařilo realizovat takřka do měsíce od okamžiku, kdy jsme pana kardinála požádali o návštěvu na našem gymnáziu. Velmi ocenil úroveň dotazů studentů týkajících se oblasti nejen striktně hudební, ale i filozofické, celospolečenské, osobní… Dle reakcí přítomných studentů se domnívám, že se nám podařilo opět „SOUZNÍT“. Podobně jako v květnu nebo při loňském „adventním prozpěvování“.

Mgr. Jarmila Zavřelová, učitelka hudební výchovy

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv