Návštěva baziliky Svatého Václava

„…Je to tak, třeba je to k nevíře,…!

I v letošním roce (21. 9.) jsme realizovali pouť za svatováclavským odkazem a jeho významem pro rozvoj vzdělanosti, umění, lidských vztahů…

Opět jsme se složili a z kapesného přispěli drobnýmfinančním darem na zachování všech vzácností a šíření informací mezi námi – mladými.

Exkurze nás přiměla k přemýšlení, úvahám, reakcím…

Tak, jak to má být.

Asi největší sílu měla modlitba za vlast, dobré vládce, spokojený život…

Proč jsme se museli modlit? Nemuseli.
Zpívali jsme:
„ nedej zahynouti nám ni budoucím…“, nebo:
„…nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, dokud bude bratr bratru odpouštět.“

Proč jsme museli zpívat? – Nemuseli…

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv