Návštěva baziliky Svatého Václava

„…Je to tak, třeba je to k nevíře,…!

I v letošním roce (21. 9.) jsme realizovali pouť za svatováclavským odkazem a jeho významem pro rozvoj vzdělanosti, umění, lidských vztahů…

Opět jsme se složili a z kapesného přispěli drobnýmfinančním darem na zachování všech vzácností a šíření informací mezi námi – mladými.

Exkurze nás přiměla k přemýšlení, úvahám, reakcím…

Tak, jak to má být.

Asi největší sílu měla modlitba za vlast, dobré vládce, spokojený život…

Proč jsme se museli modlit? Nemuseli.
Zpívali jsme:
„ nedej zahynouti nám ni budoucím…“, nebo:
„…nikdy nezahyne plémě věrných Čechů, dokud bude bratr bratru odpouštět.“

Proč jsme museli zpívat? – Nemuseli…

iŠkola.czMediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv