Netoliko, že je tma, ale nevidím. V+W+J

15.2., 11.00 hod., aula – beseda s pedagogem a violoncellistou o životě bez zraku

„…Sám vím, jak je to těžké, prakticky nic nevidět. Zúčastnil jsem se jednou akce, která simulovala svět nevidomých…“ – Drábek

„…Překvapilo mě, že se nevidomí lidé dokážou tak skvěle naučit na hudební nástroj…“  (konkrétně na violu da gamba) - S. Tučková

„Hrál skvěle i přes svůj handicap.“ – Synecký

„Velmi takové lidi obdivuji…“ – Goliášová

„ Mohli jsme na vlastní kůži vyzkoušet, psát a číst Braillovo písmo…“ – Konečný

„… ohmatat si jazyk nevidomých…“ – Ryndychová

„… zaslouží si velký obdiv…“ – Páál

„… Beseda dopomohla k zamyšlení se nad vlastním životem, prioritami. Nad tím, že zdraví je to nejdůležitější, co máme. Tak bychom si ho měli vážit…“ - Siváková

„… Je možná škoda, že jste ho přerušovala a nebylo to tak plynule ucelené…“ – O. Pecha

Omlouvám se, Ondro, mě ta beseda zkrátka také nemohla nechat netečnou.

S díky
Učitelka hudební výchovy

iŠkola.czKurzy přípravy na přijímací zkoušky
Pro velký zájem otevíráme nový běh kurzů přípravy na přijímací zkoušky pro současné žáky 4. ročníků ZŠ


Výsledky přijímacího řízení 2019
Přijati jsou uchazeči na 1. - 27. místě, včetně.


Výsledky jednotné přijímací zkoušky
zveřejněné společností CERMAT.


Mediatéka Gymnacel
Centrum moderního vzdělávání na Gymnáziu v Čelákovicích


Schválené maximální počty tříd a žáků
Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje


Imatrikulace nových žáků
16. 11. 2018 v době od 10:00 - 12:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovice


Vánoční setkání
v sobotu 1. 12. 2018 v době od 14:00 hod až 16:30 hod.


Dětem, maminkám i tatínkům přejeme šťastné vyšlápnutí do nového školního roku
A aby bylo vyšlápnutí i zdravé, s tím už Vám pomůžeme my.


Gymnázium aktuálně


Zastupitelstvo obrazem


Ředitelka jedná s řediteli gymnázií


Řešení mimořádné situace v důsledku havárie v objektu
jak to skutečně bylo


PŘÍPRAVNÉ KURZY na státní přijímačky
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 (MA, ČJ) Určeno pro žáky 5. a 9. tříd.


Gymnázium Čelákovice nabízí kurzy a kroužky
Informace: 326 929 014, www.gymnacel.cz, e-mail:info@gymnacel.cz


Výběr z nabídky kurzů
přírodovědný kroužek, kurz němčiny, kurz francouzštiny


Všichni naši maturanti uspěli ve státní části maturitních zkoušek.


Neuspěli jste u přijímacích zkoušek na čtyřleté obory gymnázií a jiných středních škol?


Sponzoři
vzory darovacích smluv